Barmhartigheid

Wat zijn de werken van Barmhartigheid!

Barmhartigheid

Barmhartigheid is een woord dat we niet vaak meer gebruiken. Je hoort er het woord 'hart' in... Barmhartig zijn, wil eigenlijk zeggen dat je met je hart meevoelt, en daar in woord en daad iets mee doet.

De Zeven werken van Barmhartigheid zijn voor christenen in de eerste plaats daden van naastenliefde. Op die manier proberen ze te laten zien dat ze van alle mensen houden, en voor hen willen zorgen.

Dit zijn ze:
1. De hongerigen voeden
2. De naakten kleden
3. De dorstigen drinken geven
4. De doden begraven
5. De gevangenen bezoeken
6. De zieken bezoeken
7. De vreemdelingen onderdak bieden

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Jezus: "Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.'' (Mt 25, 35-36).

Paus Innocentius III voegde daaraan in het jaar 1207 een zevende werk aan toe.
Het werk dat hij uitkoos was 'de doden begraven'. Dat was erg belangrijk omdat er in de Middeleeuwen vele ziektes waren (zoals bijvoorbeeld de pest) waarbij het belangrijk was de lichamen zo snel mogelijk te begraven om verdere besmettigen te voorkomen.

Ook dit komt uit de Bijbel, uit Tobit: "Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het". (Tob 1,17).