Onze kerk bestaat meer dan 90 jaar

Lees meer over de geschiedenis

28 december: H.H.Onnozele Kinderen

28 december: H.H.Onnozele Kinderen

Op 28 december viert men in de katholieke kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op gezag van koning Herodus werden vermoord. Het tweede hoofdstuk van het evangelie van Matheüs meldt dat Herodus bang was dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten had hij gehoord dat de nieuwe koning in Bethelem geboren was. Hij vertelde de wijzen dat hij de nieuwe koning wilde gaan aanbidden. De wijzen echter vernamen in een droom dat Herodus kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden. Ze hebben Herodus om de tuin geleid en niet verteld waar hij Jezus kon vinden. Toen ontstak Herodus in toorn. Ook Jozef kreeg een droom en vluchtte toen met Maria en hun kind naar Egypte en ze zijn daar gebleven tot na de dood van Herodus. Alle andere jongetjes onder de twee jaar zijn echter gedood door de soldaten van Herodus. Voor het eerst werd het feest van Onnozele Kinderen in het jaar 505 gevierd in Carthago. Het was een verkleedfeest, wat men kende uit een heidense traditie. In de loop van de tijd is het feest een kinderfeest geworden. Verkleed als volwassenen trokken ze langs de deuren om geld en snoep. In veel gezinnen mocht ook het jongste kind kiezen wat het wilde eten.

6 december: feest van Sint Nicolaas

6 december: Feest van Sint Nicolaas

Wie was hij? Nicolaas was monnik toen hij omstreeks het jaar 300 tot bisschop van de Klein-Aziatische stad Myra werd gekozen. Tijdens een opwelling van christenhaat werd hij rond 310 gearresteerd en gefolterd, maar dat overleefde hij. Onder het keizerschap van Constantijn de Grote, nam hij deel aan het concilie van Nicea van 325. Dat is haast het enige wat we weten over zijn leven. De rijke fantasie van mensen heeft echter rond deze heilige tal van legendarische wonderverhalen voortgebracht. Die maakten hem tot beschermheilige van alle mogelijke groepen in de samenleving: kinderen, zeelieden, kooplieden, ongehuwde vrouwen en zo meer. In de legenden staat het medelijden van Nicolaas voor kwetsbare mensen in moeilijkheden centraal. Zo wierp hij goudstukken in het huis van een arme man die de bruidschat van zijn dochters niet kon 15 betalen. Daardoor verhinderde hij dat de dochters in de prostitutie terechtkwamen. Ook redde bisschop Nicolaas schipbreukelingen en gaf hij een ontvoerd jongetje terug aan zijn ouders. Het meest opzienbarend is het verhaal dat de heiligman drie kinderen uit de doden zou hebben opgewekt. Zij waren door een gierige herbergier vermoord. In de zesde eeuw wordt Nicolaas als heilige vereerd in heel het Byzantijnse Rijk. Omdat de Turken in 1087 Myra dreigen te veroveren, wordt het gebeente van Nicolaas overgebracht naar het Zuid-Italiaanse Bari. Als de Spanjaarden later Zuid-Italië veroveren, verbreiden Spaanse zeelui de Nicolaasverering over heel West-Europa. Vandaar de mythe dat Sinterklaas uit Spanje komt. Zwarte Piet is nog een restant van de Moorse aanwezigheid op het Iberische schiereiland.

Riet van Overbeek

FEEST VAN CHRISTUS KONING

FEEST VAN CHRISTUS KONING

Zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning. Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd een beeld neergezet. In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.

22 november: H. Cecilia

22 november: H. Cecilia

Ze is een Romeins martelares en stierf in 230. Haar geboortejaar is ons niet bekend. Als jong meisje werd ze gedwongen te trouwen met Valerianus. Ze vond troost in de muziek. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Beide zijn de marteldood gestorven tijdens een christenvervolging.

Veel muziekverenigingen en koren hebben haar als patrones en vieren nog steeds haar feestdag op 22 november.

21 november: Maria Presentatie

21 november: Maria Presentatie

Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd.

Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het Proto-Evangelie van Jacobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de tempel, waar ze bleef tot haar puberteit. Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 november.

11 november H. MARTINUS VAN TOURS ( ST. MAARTEN)

H. MARTINUS VAN TOURS ( ST. MAARTEN)

Op 11 november vieren we de sterfdag van St. Maarten. In 397 is hij op 81-jarige leeftijd overleden. In het Westers Christendom is hij één van de meest vereerde heiligen. Rond 316 is hij geboren in een gebied dat momenteel tot Hongarije behoort. In de Italiaanse stad Pavia ontving hij zijn militaire opleiding en werd ingelijfd bij het Romeinse leger. Enkele jaren later wordt hij gedoopt en stapt uit het leger. Samen met bisschop Hilarius stichtte hij in Poitiers een klooster en wordt tien jaar later bisschop van Tours. Een van zijn leerlingen Sulpicius Severus schreef rond 420 zijn levensbeschrijving, gekleurd door veel legenden. Een van die verhalen is zeer bekend: Hoe Martinus zijn mantel deelde met een bedelaar. Het was midden in de winter. Veel mensen stierven van de kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn, hij was toen soldaat in het Romeinse leger en had pas kort van Christus gehoord. Onderweg kwam Martinus veel mensen tegen en gaf alle kleren die hij kon missen aan hen. Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens met alleen nog zijn soldaten mantel en zijn wapens In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aan had. Martinus zag dat hij hulp nodig had en dat iedereen aan hem voorbij liep. Martinus pakte zijn zwaard en sneed zijn mantel doormidden. Die ene helft gaf hij aan de bedelaar. In een droom zag hij dat het Christus was die de helft van zijn mantel droeg. Op afbeeldingen wordt Martinus vaak afgebeeld terwijl hij zijn halve mantel aan een bedelaar geeft..

7 november H.Willibrordus

HEILIGE WILLIBRORDUS

Willibrord werd in 658 in Echternach geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York in Engeland, voordat zijn vader zelf als kluizenaar ging leven. In Ripon groeide Willibrord op onder invloed van Sint-Wilfridus (Egbert), de bisschop van York. Wilfrid verzette zich tegen de toen heersende Keltische-katholieke traditie en was een voorstander van de Romeinse ritus. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd. In 690 reisde Willibrord met elf of twaalf gezellen naar Friesland om daar de boodschap van Christus te verkondigen. Door Paus Sergius I werd hij vijf jaar later tot aartsbisschop van de Friezen gewijd en ging in Utrecht wonen. Hij stierf op 81-jarige leeftijd en werd op zijn verzoek in Echternach begraven. Hij is de patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie.

Willibrord, een Angelsaksische monnik, kwam met 12 andere monniken uit Ierland naar ons land om hier te missioneren. Hij kon voortbouwen op het werk van vroegere Angelsaksische priesters zoals Servatius en Lambertus. In Utrecht liet hij een kerk bouwen, misschien wel op de plaats waar nu de Domtoren staat. In Rome werd hij op 38-jarige leeftijd tot bisschop gewijd. Zijn zendingstochten door het gebied wat nu de Benelux heet, namen in intensiteit toe. Op veel plaatsen werden kerken gebouwd. In Berkel-Enschot is ook een Willibrorduskerk. Nabij de spoorlijn tussen Oisterwijk en Boxtel ( in de wijk Luissel) is in 1940 een Willibrorduskapel gebouwd. Willibrordus stierf op 7 november 739 te Echternach.

 

 

3 november: H. Hubertus

3 november: H. Hubertus

Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood (hupkesbrood) gezegend. Het zou helpen tegen hondsdolheid. Zijn naamdag is 3 november.

Feest 16 oktober: Gerardus Majella

16 oktober: Feest van de H.Gerardus Majella

Hij leefde ruim 200 jaar geleden. Hij is geboren op 23 april 1726 te Muro Lucano in Italië, in de buurt van Napels en gestorven in 1755. Gerardus Majella is een bekende volksheilige geworden. Veel kerken, scholen en zangkoren dragen zijn naam, zo ook onze kerk. Dat is opmerkelijk, want hij leidde een onopvallend leven. Maar zijn latere bekendheid heeft alles te maken met zijn inzet voor de armen in Zuid-Italië. Op twaalfjarige leeftijd stierf zijn vader en Gerardus moest het vak van kleermaker leren om zo wat geld te verdienen voor het gezin. Op een keer ontmoette hij zijn oom die pater Kapucijn was. Die zag hem in versleten kleren en kreeg toen van zijn oom een nieuwe jas. Dankbaar ging hij op weg naar huis. Net buiten de kloosterpoort zag hij een bedelaar in lompen. De bedelaar vroeg hem om geld maar dat had Gerardus niet. Daarom gaf hij de bedelaar zijn nieuwe jas. Gerardus wilde graag broeder of pater worden, maar geen enkel klooster wilde hem opnemen Ze vonden hem maar een hopeloos figuur. Hij bleef echter aanhouden en trad uiteindelijk in bij de Redemptoristen als lekenbroeder. Hij werkte onder de armen, preekte en leidde een sober bestaan. Tijdens zijn leven kreeg hij visioenen, was helderziend en kon op meerdere plaatsen tegelijk zijn( bilocatie). Hij wordt vaak afgebeeld met een kruis in zijn handen. Op andere afbeeldingen deelt hij brood uit aan kinderen. Hij is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. In 1893 is hij door paus Leo zalig verklaard en in 1904 door Pius X heilig verklaard. Een bekend bedevaartsoord is het Redemptoristenklooster te Wittem.

 

Hij verlangde ernaar om in het klooster te gaan, maar daar had hij naar de mening van degenen die hem moesten beoordelen te weinig capaciteiten voor. Toch bleef hij hopen en vragen, terwijl hij bij zijn vader het vak van kleermaker uitoefende. Na lang aandringen mocht hij in 1749 alsnog lekenbroeder worden bij de redemptoristen. Naast de gewone kloostergeloften legde hij ook de gelofte af dat hij in elke omstandigheid zou kiezen voor het volmaaktste. Hij leidde een leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid. Hij kreeg achtereenvolgens de functie van portier, kleermaker en tuinman.

Het was de heilige Alphonsus Maria de' Liguori (†1787; feest 1 augustus), die in deze ijverige, bescheiden kloosterling een heilige ontdekte. Ook bij de mensen buiten het klooster was hij zeer geliefd; als hij ergens verscheen werd er geroepen: "Daar is de heilige!". Hij stond niet alleen bekend om zijn apostolisch en charitatief werk, maar vooral om een aantal bovennatuurlijke verschijnselen, zoals bilocatie, gedachtelezen, helderziendheid, voorspellingen, broodvermenigvuldiging en wonderbaarlijke genezingen. Ook zou hij tijdens een storm even buiten Napels de zee op zijn gerend om een schip in moeilijkheden te redden: hij trok het aan twee vingers naar de wal.

Verering & Cultuur Hij werd heilig verklaard in 1904. Hij is een echte volksheilige en geniet een grote verering. Nog altijd trekt zijn graf talrijke pelgrims. In Nederland heeft hij een bedevaartsoord bij de paters redemptoristen te Wittem, Zuid-Limburg.  Hij is patroon van kleermakers; van communicantjes; van moeders en zwangere vrouwen. Zij voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij hopeloze zaken. Hij wordt afgebeeld mediterend met een kruis in de hand; brood uitdelend aan kinderen; met een schip (vanwege het wonder)

Feest van de H. Franciscus op 4 oktober

De iconografie van Franciscus van Assisi

Franciscus wordt afgebeeld in het verschoten grauw-bruine habijt dat hij altijd droeg. Hij draagt als gordel een touw met drie knopen. Deze verwijzen naar de drie geloften, die de minderbroeders, de mannelijke volgelingen van Franciscus, afleggen.
Het bruine habijt en het touw met de knopen vormen vandaag ook nog de kenmerken van de minderbroeders.
De handen van Franciscus zijn doorboord, omdat hij tijdens een visioen van Christus aan het kruis diens wonden aan handen, voeten en zijde in zijn eigen lichaam ontvangen zou hebben, waarbij hij de eerste heilige in de geschiedenis was die de zogenaamde stigmata droeg.
Verder heeft hij (vanaf de 16e eeuw) vaak een schedel bij zich, die de vergankelijkheid van al het stoffelijke symboliseert. Franciscus preekte immers de waardeloosheid van alle aardse goederen. Hij verbond dit met een grote waardering voor al het geschapene, zoals mag blijken uit zijn bekende Zonnelied.
Vaak wordt hij afgebeeld met andere heiligen uit zijn eigen orde, zoals de heilige Antonius van Padua, de heilige Clara of de heilige Margaretha van Cortona. Ook zie je hem vaak samen met de heilige Dominicus, de stichter van de andere grote bedelorde in de Rooms-katholieke Kerk, de Dominicanen.

KLEINE LITANIE VAN FRANCISCUS

Jij, wonderlijke man,
bid voor ons, als dat kan:

dat wij de armen mogen eren
en met geen machten samenzweren,

dat wij de wolf in ons herkennen
en hem met mededogen temmen,

dat wij in vrede zullen groeten
al wie wij onderweg ontmoeten,

dat wij het vuur niet laten doven
en in de nacht de zon nog loven,

dat wij zelfs stervend zullen zingen
van alle goeds dat wij ontvingen.

Jij, wonderlijke man, bid voor ons,
als dat kan.

Albert Verwey

28.AUG.: H. AUGUSTINUS

Augustinus werd op 13 november 354 geboren in Thagaste, als zoon van de heidense vader Patricius en de christelijke moeder Monica. Hij was een hoogbegaafde jongeman en werd na zijn studies docent in de welsprekendheid te Carthago. Hij worstelde met de grote vragen van het leven en zocht zijn geluk bij allerlei filosofische en godsdienstige stromingen. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom, beïnvloed door de preken van bisschop Ambrosius. Het verslag van zijn innerlijke zoektocht heeft hij vastgelegd in zijn boek: ‘Belijdenissen’. Een tijd lang was hij een beroemd bisschop te Hippo. In 1295 werd hij door de paus tot kerkleraar verheven. In 430 stierf hij op 76-jarige leeftijd.

27 AUG.: H. MONICA

Monica werd in 332 te Thagaste geboren. Dit plaatsje ligt in het huidige Algerije. Op 18-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan Patricius. Monica schonk hem drie kinderen onder wie Augustinus. Ze probeerde haar kinderen vertrouwd te maken met de christelijke levensopvatting. Maar juist bij Augustinus merkte ze dat hij het karakter van zijn vader Patricius geërfd had, die alleen de Romeinse goden aanbad. Moeder Monica leed hier erg onder en vroeg aan een bisschop op doorreis met hem te praten. Zij overleed in 387 in de havenstad Ostia

24 AUG.: H. BARTOLOMEÜS, APOSTEL

Bartolomeüs was ook een van de 12 apostelen. In het evangelie van Johannes wordt hij Natanaël genoemd. Volgens een Romeins geschrift predikte hij in Armenië en India en stierf hij de marteldood in Derbend aan de Kaspische Zee. Hij is de patroon van leerlooiers, slagers, boeren en kleermakers. Bekend is ook de ‘Bartolomeüsnacht’ van 24 augustus 1572. In Parijs werden toen ongeveer 8000 Hugenoten vermoord. Het was de tijd van de godsdienstoorlogen.

15 AUG.: MARIA TEN HEMELOPNEMING;

22 AUG.: MARIA KONINGIN

De feestdag van Maria ten Hemelopneming is een van de belangrijkste van de Mariafeesten. Het feest is ontstaan in het Oosten: Keizer Mauritius voerde deze Mariafeestdag in de 6de eeuw in, in Byzantium ( het huidige Istanboel). Daar noemde men deze dag de ‘Dormitio Mariae’, de Ontslaping van Maria. Rome heeft deze feestdag in de 7de eeuw overgenomen als feest van Maria Tenhemelopneming. Op 1 november 1950 heeft paus Pius XII de opname van Maria in de hemel met ziel en lichaam tot dogma verklaard. Het feest van Maria Koningin is door Paus Pius XII in het jubeljaar 1953/1954 ingevoerd.

11 AUG.: H.CLARA VAN ASSISI

Deze vrouw werd geboren in 1193/1194 in Assisi als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio en vrouw Pica. Als jong meisje verliet ze het ouderlijk huis om evenals Franciscus in radicale armoede te gaan leven. Samen met Franciscus stichtte ze de Arme Vrouwen van San Damiano. Haar volgelingen werden later Clarissen genoemd. Wij kennen ze ook van het klooster in de Lange Nieuwstraat, waar deze zusters in het verleden ook woonden. Clara leefde haar hele leven in de beslotenheid van het klooster San Damiano in Assisi, waar ze in 1253 is gestorven. Samen met haar zusters leefden ze daar volgens de regel die ze zelf schreef - als eerste vrouw inde geschiedenis. Pas op haar sterfbed is deze door paus Innocentius IV goedgekeurd. Twee jaar na haar dood is ze heilig verklaard.

26 JULI: H.H. JOACHIM EN ANNA

De heilige Anna is volgens de christelijke traditie de moeder van Maria. In de tweede eeuw van onze jaartelling wordt ‘De geboorte van Maria’ beschreven. Deze tekst wordt later bekend als het proto-evangelie van Jakobus. Anna en haar man Joachim waren gehuwd, welgesteld, maar kinderloos. Ze leefden helemaal volgens de wetten van Mozes. Toch werd het offer van Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij geen kinderen had. Hij vlucht dan met zijn kudde de woestijn in. Anna bidt tot God en vraagt om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Joachim keert terug en ontmoet zijn vrouw weer bij de Gouden Poort te Jeruzalem. Anna geeft het leven aan een meisje en ze noemen het Maria.

25 juli: H. Jakobus: apostel

25 JULI: H.JAKOBUS, APOSTEL

De vissers Jakobus en Johannes, beide zonen van Zebedeüs, werden door Jezus geroepen tot apostel. Jakobus was getuige van de vele wonderen van Jezus. Samen met Petrus en zijn broer Johannes zag hij ook de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor, maar ook de doodstrijd van Jezus in Getsemane. Koning Herodus liet hem in het jaar 42 onthoofden. Hij wordt vereerd in Santiago de Compostela in Noord-Spanje

15 juli: Bonaventure - kerkleraar

15 JULI: H. BONAVENTURA, KERKLERAAR

Bonaventura werd in 1221 geboren. Onder de indruk van het leven van Franciscus van Assisi, sloot hij zich aan bij de orde van de Minderbroeders Franciscanen. Hij studeerde in Parijs en doceerde daar ook later filosofie en theologie aan de Universiteit. In 1257 werd hij generale overste van de Franciscanen. In 1273 benoemde paus Gregorius X hem tot kardinaal-bisschop en gaf hem de opdracht voorbereidingen te treffen voor het Algemeen Concilie te Lyon. Hij stierf echter in 1274 te Lyon.

Paus Sixtus IV, een franciscaan, verklaarde Bonaventura in 1482 heilig. In 1588 benoemde paus Sixtus V, eveneens franciscaan, hem tot kerkleraar. Zijn feestdag is 15 juli.

7 juli: Zoete Lieve Vrouw van den Bosch

7 JULI: ZOETE LIEVE VROUW VAN DEN BOSCH

De Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch is één van de genadebeelden van Maria die in Nederland het middelpunt vormen van een bedevaart. Het wordt sinds 1380 vereerd in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Wonderbeelden zijn vaak niet de fraaiste, maar de Zoete Moeder is het enige waarvan de verering juist is begonnen omdát men het lelijk vond. Legende Volgens de legende werd het verwaarloosde beeld in januari 1380 tijdens de bouw van de kathedraal tussen een bundel planken gevonden door een jonge gezel die op zoek was naar brandhout. Toen hij het in twee stukken wilde hakken zou hij zijn tegengehouden door zijn baas, die zag dat het een oud Maria-beeld was. De gezel zou het beeld op Witte Donderdag naar het rustaltaar voor het Lichaam van Christus hebben gebracht. Toen dit de volgende dag werd opgeruimd zou alleen het oude beeld zijn overgebleven. Een monnik, broeder Wout, zou het naar het altaar van Sint-Michiel in één van de straalkapellen achter het hoogkoor hebben gebracht. De kanunnik die daar elke dag de mis las zou het na korte tijd hebben laten weghalen, en broeder Wout zou hebben gevraagd of hij het beeld mocht meenemen. Het zou echter ineens loodzwaar zijn geworden en zou daarom maar in de Mariakapel zijn geplaatst, onzichtbaar achter een altaar. Broeder Wout zou een manteltje hebben geregeld en zou een deel van het beeld dat het Kind Jezus voorstelde buiten de kerk hebben teruggevonden. Hij zou het beeld in de zomer van 1381 op het altaar van de heilige Martinus hebben geplaatst, waar er de draak mee zou zijn gestoken. Aan een voorbijgangster die er ook een vinnige opmerking over zou hebben gemaakt zou Maria ’s nachts zijn verschenen om te vragen “Waarom zeg je dat ik lelijk ben? Ik, die schoon ben in het eeuwig leven, in het hoogste des hemels! Ik beveel u dus, dat gij tot mij uw toevlucht neemt, om uw lijden te boven te komen en om het eeuwig leven te verwerven.” De vrouw zou de volgende dag in de kerk een adellijke dame hebben gevraagd het beeld te laten opknappen.

3 juli: H.Thomas

3 JULI: H. THOMAS, APOSTEL

De apostel Tomas ("tweeling", ook wel Judas Tomas Didymus genoemd, is een van de twaalf leerlingen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking "ongelovige Tomas" komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn vinger in Jezus' wonden zou leggen. De Bijbel geeft geen biografische informatie over Tomas. Hij komt ook maar enkele keren voor in de evangeliën. De eerste keer is direct na het overlijden van Lazarus; Jezus wilde terugkeren naar Judea waar de Joden hem kort daarvoor wilden stenigen. Tomas zei daarop: "Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven." Hij komt weer voor in het verslag van het Laatste Avondmaal. Jezus zei dat hij een plaats voor zijn discipelen zou bereiden en dan zou terugkomen. Tot slot van die passage zei Jezus: "Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga." Tomas reageerde daarop met: "Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?" Dit ontlokte Jezus zijn beroemde uitspraak: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." Verreweg het bekendst is de passage waarin de discipelen de opgestane Jezus hebben gezien. Tomas was hier niet bij en kon het niet geloven. Hij zei: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later verscheen Jezus weer; ditmaal was Tomas er wel bij. Jezus zei tegen hem: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Tomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Tomas zou het evangelie in India gepredikt hebben en zelfs de machtige koning van het boeddhistische Kushanrijk hebben ontmoet. Hier is hij, naar verluid, ook overleden.

24 juni: Johannes de Doper

JOHANNES DE DOPER

Op 24 juni vieren we het Hoogfeest van Johannes de Doper, de achterneef van Jezus en zijn Voorloper. Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. Zoon van Zacharias en Elisabet, Johannes was volgens het evangelie van Lucas, de zoon van de priester Zacharias en Elisabet, de nicht van Jezus' moeder Maria. Hoewel Elisabet niet meer vruchtbaar was, zou zij op last van God toch een kind krijgen. Dat werd haar beloofd door de aartsengel Gabriël. Deze was aan Zacharias verschenen terwijl hij een reukoffer bracht in de tempel van Jeruzalem. Gabriël zei: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Johannes groeide op 'en de Geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde'. Hij werd De Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de rivier de Jordaan. Ook Jezus liet zich door Johannes dopen. Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig hebben. Farizeeën vragen hem waarom hij eigenlijk doopt. Hij antwoordt: "Ik doop in water. Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden: Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken." Hij is de laatste profeet hij mocht de Messias aankondigen. Johannes werd gearresteerd op last van koning Herodes Antipas, zoon van Herodes de Grote. Herodes Antipas voelde zich beledigd omdat Johannes hem te schande had gezet. De Doper had hem publiekelijk beschuldigd van overspel, omdat Herodes de echtgenote van zijn broer Filippus tot zijn vrouw had genomen. De koning zette Johannes gevangen in de rotsburcht Macherus bij de Dode Zee. Herodes had hem eigenlijk willen laten doden, maar hij durfde dat niet, bang dat het volk dan in opstand zou komen. Toen de dochter van Herodias op een dag de koning door haar verleidelijke dans had vermaakt, vroeg Herodes Antipas hoe hij haar zou kunnen belonen. Door haar moeder o, zei ze: "Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper." De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. In de rooms-katholieke kerk wordt zijn geboorte op 24 juni als hoogfeest gevierd. Zijn marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht.

Maria, moeder van Jesus: 31 mei

MARIA VISITATIE.

We vieren deze feestdag momenteel op 31 mei. Vroeger was dit op 2 juli, maar omdat het feest van Johannes de Doper op 24 juni wordt gevierd, wilde men deze feestdag ervoor plaatsen. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth staat beschreven in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Beide vrouwen waren zwanger. Toen Maria gehoord had van de engel dat haar nicht een kind verwachtte, ging ze in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar Elisabeth met haar man Zacharias woonde. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind dat ze droeg op in haar schoot en werd vervuld van de heilige Geest. Ze sprak: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot’. Maria heeft daarna haar Magnificat uitgesproken, een lofzang om God te prijzen voor hetgeen haar is overkomen. Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth en ging toen terug naar huis. Elisabeth kreeg een zoon en hij werd Johannes genoemd.

14 juni: H.Lidwina

H.Lidwina

Ze werd geboren op Palmzondag in 1380 en groeide op in een gezin met acht broers. Op 12-jarige leeftijd werd ze ten huwelijk gevraagd, maar ze wees dit aanbod resoluut af omdat ze haar leven aan God wilde wijden. Op 15-jarige leeftijd ging ze samen met vriendinnen schaatsen op de dichtgevroren Maas. Ze viel en brak daarbij een rib, waarna ze koudvuur opliep. Ze bleef hierdoor de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Toen ze een paar jaar later weer eens opstandig was over haar lijden, beval haar biechtvader, Jan Pot, haar aan de passie van Jezus te overwegen. Toen dat geen troost opleverde, zag ze ervan af. Nadat haar geestelijk leidsman haar aanmoedigde, probeerde ze het opnieuw, en deze keer kreeg ze daardoor zoveel voldoening, dat ze haar ziekte nog niet wilde ruilen voor een wees gegroet. Door deze houding maakte ze grote indruk op de vele bezoekers die zij kreeg en vooral op chronisch zieken voor wie zij een grote troost was. Velen kwamen opgemonterd bij haar vandaan. Haar lijden uitte zich in stigmata en zij was een voorbeeld van heldhaftig lijden en de liefde van God tot de mensen. Lidwina beleefde visioenen, waarin zij samen met haar engelbewaarder, Rome, het Heilig Land, hemel, hel en vagevuur bezocht. Tijdens één van haar reizen naar het paradijs zag zij een rozenstruik. Haar engelbewaarder gaf haar een tak en vertelde haar, dat ze niet zou sterven voordat alle rozen ontloken waren. Pas na achtendertig jaar lijden kwam er een eind aan haar leven. Ze zag in haar laatste visioen een bloeiende rozenstruik en stierf. Op 17 april 1433 werd Lidwina op het kerkhof van de Sint-Janskerk in Schiedam begraven. De kist werd niet in de aarde gezet en ook niet met aarde bedekt, maar stond op balken die dwars over de bodem van het graf lagen. Lidwina had uitdrukkelijk verzocht haar stoffelijk overschot niet met aarde in contact te brengen, omdat zij zelf lange tijd geen voet op de grond had gezet. Op haar sterfplek werd een kapel gebouwd.

Haar naam was verbonden aan het “Witte Kerkje”. De Lidwinakerk werd afgebroken en de parochie ging samen met Gerardus Majella . In deze kerk bevinden zich o.a. nog de kerkklok en het tableau van Lidwina.

Op 16 april vieren we de feestdag van de H. Bernadette Soubirous.

 

Op 16 april vieren we de feestdag van de H. Bernadette Soubirous.

Wie was zij? Iedereen die wel eens mee gaat op bedevaart naar Lourdes, kent haar. Bernadette, een meisje van 14 jaar, was met haar zus en vriendin aan het hout sprokkelen. We zijn dan in het jaar 1858. Vanwege haar zwakke gezondheid bleef ze wat achter en wilde ze in haar eentje de rivier de Gave oversteken. Aan de overkant bevond zich de grot van Massabielle. Vandaar hoorde ze een geluid dat leek op het geruis van de wind, maar ze zag niets bewegen. Daarna zag ze een verschijning van een vrouw, in het wit gekleed en met een rozenkrans in de hand. Op die plaats ontstond een bron. Nog vele malen kreeg Bernadette diezelfde verschijning en kreeg ze de vraag bij de grot een kerk te laten bouwen, processies te houden en de rozenkrans te bidden. Bernadette had nog geen idee wie de verschijning was. Pas later kreeg ze te horen dat het moeder Maria was. Vanaf 1862 is Lourdes als officiële bedevaartsplaats door de kerk erkend. Bernadette zelf ging in 1866 naar een klooster van de ‘Soeurs de la Charité’ in Nevers. In 1925 is ze zalig verklaard en in 1933 heilig verklaard. Jaarlijks trekken mensen uit alle delen van de wereld naar Lourdes, naar Maria, maar bezoeken ook het klooster in Nevers, waar de H. Bernadette begraven ligt.

Maria Magdalena

Maria Magdalena Wie was zij?

Op verschillende plaatsen in de evangeliën wordt deze vrouw met name genoemd. In drie evangelies staat dat ze bij de kruisiging van Jezus aanwezig was. Ze was ook getuige van de Opstanding. Dit vermelden alle vier de evangelies. Ook bestaat er een Evangelie naar Maria, dit is echter een apocrief evangelie en komt niet voor in ons Nieuwe Testament. Ook wordt ze genoemd in het evangelie naar Tomas en het evangelie naar Filippus en nog enkele andere apocriefe geschriften.

In het evangelie van Lucas lezen we dat van haar zeven boze geesten zijn uitgedreven. In drie evangelies wordt verteld dat er in het huis van Simon in Betanië, waar Jezus te gast was, een vrouw binnen kwam die de voeten van Jezus zalfde met kostbare olie en Jezus er op attent werd gemaakt dat ze een zondares was. Haar naam wordt daar niet genoemd. Toch heeft de traditie deze vrouw voor Maria Magdalena aangezien. Binnen de kerkelijke traditie is ze eeuwenlang als zondares en boetelinge de geschiedenis ingegaan. Op een aantal kunstwerken is ze ook zo te zien. Enkele andere kunstenaars beelden haar af met een zalfpot in de hand.

Dat zij, zoals de evangelist beschrijft, de eerste getuige van de verrijzenis van Jezus was, is maar weinig vermeld. Haar feestdag is 22 juli. De liturgische kalender gaf aan dat zij boetelinge was.

Pas na het Tweede Vaticaanse Concilie, toen het Romeinse Missaal is vernieuwd, is daar verandering in gekomen. De liturgie geeft het evangelie aan van de ontmoeting van Maria Magdalena met de verrezen Heer ( Joh. 20). Zij heeft de Heer gezien en vertelt aan de apostelen wat Hij haar verteld heeft.. Niet langer wordt ze gezien als zondares en boetelinge, maar meer als apostel en eerste getuige van de Opstanding van Jezus.

Uit de apocriefe geschriften mogen we opmaken dat er een strijd geweest is tussen Petrus en Maria Magdalena over wie nou de voornaamste apostel was. Bij Petrus wil het er niet in dat een vrouw apostel kan zijn. Levi neemt het voor haar op en verwijt Petrus zijn driftige reactie en zegt dat Jezus haar meer heeft liefgehad dan de andere apostelen. Al met al is Maria Magdalena zeker een grootse vrouw geweest.

Jeanne d'Arc

H. JEANNE D’ARC

Ze is op 6 januari 1412 geboren in Domrémy en op 30 mei 1431 gestorven te Rouan (Frankrijk). Ze is geboren tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Als tiener hoorde ze stemmen van de heilige Catharina en Margaretha, van de aartsengel Michaël en van God, die zeiden dat Frankrijk bevrijd moest worden van de Engelsen.

In 1429 ging Jeanne verkleed als man naar de hertog, om hem te overtuigen om die strijd te voeren. Als 17-jarig meisje gaf ze vertrouwen aan het Franse leger en vocht mee in de strijd tegen de Engelsen. Reims, de stad waar koningen gekroond werden, werd onder haar leiding veroverd. Op juli kon de dauphin daar tot koning Karel VII gekroond worden.

In 1430 werd Jeanne d’Arc door de Bourgondiërs gevangen genomen en verkocht aan de Engelsen. Deze brachten haar voor de kerkelijke rechtbank, de Inquisitie, om haar als heks en ketter te beschuldigen. Verklaringen over het horen van stemmen trok ze in. Omdat ze in gevangenschap weer mannenkleren droeg werd het proces opnieuw geopend en werd ze uiteindelijk veroordeeld tot de brandstapel.

Op de oude markt te Rouan werd ze op 30 mei 1431 verbrand. Haar as werd in de Seine gestrooid. Later is de veroordeling wegens ‘ketterij’ nietig verklaard door paus Calixtus III.

Op 16 mei 1920 is ze door paus Benedictus XV heilig verklaard.

25 maart Maria Boodschap

FEEST MARIA BOODSCHAP

Op donderdag 25 maart gedenkt onze wereldkerk het feest van Maria Boodschap. Negen maanden voordat Christus geboren wordt, vieren we het feit dat de engel Gabriël namens God aan Maria de vraag stelt, wilt u de moeder van Jezus worden. Haar antwoord is kort maar krachtig: zie de Dienstmaagd des Heren. Daarom willen wij haar zeggen: Gelukkig zijt gij Maria, want God heeft neergezien op uw geringheid, en grote dingen aan U gedaan. Gij hebt genade gevonden bij Hem; en zijn Zoon ontvangen in uw schoot: Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, die de troon van zijn vader David kreeg. De heilige Geest is op U neergedaald, zijn kracht heeft U overschaduwd, en zijn Woord is vlees geworden in U. Daarom heeft uw hart de Heer geprezen, en heeft uw geest gejubeld van vreugde, want de Machtige heeft U groot gemaakt: Hij heeft U verheven, omdat gij klein waart U met gaven overladen, omdat ge arm waart U kracht gegeven omdat ge zwak waart. Zie van nu af zullen U zalig prijzen alle geslachten van de aarde als gezegende onder de vrouwen en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen.

H. Jozef (man van Maria)

Jozef, de man van Maria, wordt meestal afgebeeld met het kind Jezus op de arm.

Jozef was een timmerman uit Nazareth in Galilea. Hij was de zoon van Jacob en behoorde tot het geslacht van koning David.

We komen hem in het Nieuwe Testament tegen in de geboorteverhalen. Toen Maria zwanger was, probeerde hij in het geheim van haar te scheiden. In een droom verscheen hem een engel, die tegen hem zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest’. ( Mt. 1,20) De H. Jozef wordt vereerd als patroon van de Kerk. Zijn gedachtenis vieren we op 19 maart.

17 MAART H. JOZEF VAN ARIMATEA

In de evangeliën lezen we dat Jozef van Arimatea aan Pilatus vroeg om het lichaam van Jezus mee te mogen nemen om Jezus na Hem gebalsemd te hebben en in doeken te hebben gewikkeld te mogen begraven. Jezus werd in een nieuw graf gelegd. Het was uitgehouwen in de rots en bestemd voor Jozef van Arimatea zelf

14 februari Valentijnsdag

 Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dan kan men een bloemengroet of een kaartje sturen aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of zelfs verliefd is. Valentijn was een heilige uit de derde eeuw, die om zijn geloof gedood werd. Historisch is er weinig over hem bekend. Het zou een Romeins priester geweest zijn en mogelijk bisschop van Terni. Wel bestaan er legenden over deze heilige. Een jong paar kwam bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij deze te bekeren. Echter zonder resultaat. Valentijn werd gemarteld en onthoofd, maar voor zijn dood zag hij nog kans om het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen met daarop: Van je Valentijn!

3 februari H.Blasius

H. Blasius:

Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Hij is de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Op 3 februari wordt op veel plaatsen in de R.K. Kerk de Blasiuszegen gegeven door kaarsen om de hals van de gelovige te leggen. Deze kaarsen zijn gewijd op Maria Lichtmis –

2 februari Maria Lichtmis

Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis. We gedenken de opdracht van Jezus in de Tempel. Volgens de joodse wet moest een vrouw 40 dagen na de geboorte van een jongen een reinigingsritueel in de Tempel ondergaan. In het boek Leviticus 12 lezen we hier over: “Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet Maria een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. Hij biedt de offers aan de HEER aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. Als ze zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee tortelduiven meebrengen of twee jonge gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de verzoeningsrite en zij is weer rein.”’ In Lucas 2, 22-24 staat beschreven dat Maria en Jozef met het kind Jezus naar de tempel gingen voor dit reinigingsritueel. Ze offerden een koppel tortelduiven. Ook Simeon en Anna zijn bij dit gebeuren aanwezig. Simeon had van God vernomen dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Na de ontmoeting kan hij dan ook bidden: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien’. In de katholieke kerk is tot de jaren zestig van de vorige eeuw het gebruik geweest dat een moeder haar kerkgang deed, wanneer zij na de geboorte van een kind voor het eerst weer naar de kerk ging om God te danken. Met een brandende kaars in de hand en het kind op de rechterarm, sprak de priester dan een gebed uit, wat herinnert aan het reinigingsritueel en de opdracht van Jezus in de Tempel.

2 februari.H. Maagd Maria van Lourdes

In 1858, op 11 februari, is de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit Lourdes. Ze kreeg vele verschijningen, die enkele jaren later als van bovennatuurlijke aard erkend werden. Ook werd haar de titel van Maria Onbevlekte Ontvangenis meegedeeld