Het verhaal van Jezus

Het verhaal van Jezus…..

A. Elk jaar bieden wij onze Eerste Communicanten aan om wat meer te weten te komen van het verhaal van Jezus, de Bijbel. Zij komen 12 weken op een rij onder leiding van de diaken bijeen en zij gaan spelenderwijs door Gods Blijde Boodschap, tot aan hun 1e Communie!

B. Steeds vaker komt het voor dat we mensen ontmoeten, die weinig of niets van ons geloof weten. Die het Onze Vader niet meer kennen, van het Weesgegroet wel eens gehoord hebben, maar verder niets. Wij willen iedereen uitnodigen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en iedereen die interesse heeft om weer eens wat meer te weten en weer het geleerde te willen ophalen, voor een cursus van enkele keren.

C. Voor ouders van Dopelingen, communicanten , vormelingen en voor pas-gehuwde jonge mensen willen we samen rond de tafel om over eigen geloven en gelovige opvoeding van de kinderen te praten. 

Wanneer u in één cursus of in meerdere cursussen belangstelling hebt, meldt u zich dan aan bij

Hans Vugs, diaken - pastor

Bijbelgroepen

In onze parochie besteden we ook aandacht aan de Bijbel. Al verschillende jaren komen maandelijks een aantal parochianen bijeen om een gedeelte van de bijbel te bestuderen.

Zo hebben we na een algemene inleiding in de Bijbel, veel aandacht besteed aan de apostel Paulus, zoals deze naar voren komt in zijn Brieven en in de Handelingen van de Apostelen. Ook hebben we het boek Ruth, Esther en Judith gelezen en zijn er plannen om de figuur van Petrus voor het voetlicht te brengen, die in de eerste helft van de Handelingen van de Apostelen een gezicht krijgt.

Ook aan de kinderen hebben we gedacht. Tijdens de voorbereiding op de 1e H.Communie en het Vormsel is veel aandacht besteed aan verhalen uit de Bijbel. We gebruikten daarvoor videobeelden, die de verhalen aantrekkelijk maken. Na deze sacramenten kunnen ze deelnemen aan de kinderbijbelgroep die één keer per maand op woensdagmiddag samen komt van 16:00 uur tot 17:00 uur. Op een speelse wijze gaan we verder met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.

Cursus: Over het Onze Vader

Diaken Vugs heeft ook een aantal keren met parochianen gesproken over het Onze Vader, een gebed dat we allen kennen en ook in de weekendliturgie en andere vieringen telkens bidden. Het heeft zijn begin in de evangeliën. Jezus zelf heeft het gebeden met zijn leerlingen.Er is een mogelijkheid, bij voldoende deelname, dat deze cursus nog een keer gegeven wordt.

Andere mogelijkheden

Graag zouden we met jonge ouders praten over geloofszaken en christelijke opvoeding. Ook ouderen worden uitgenodigd om zich aan te melden voor enkele gespreksmiddagen over alles wat hen bezig houdt over geloof en kerk