Weekendviering

Elk weekend zijn er in de Gerardus Majellakerk op zaterdagavond om 17.30 uur een Eucharistieviering en op zondagmorgen om 10.00 uur.

Op zondagmorgen na de viering van 10:00u nodigen wij allen uit om samen gezellig een kopje koffie of thee te drinken en bij te praten over onze gemeenschap.

Een enkele keer kan het voorkomen dat door verplichtingen er op zaterdagavond een Emmausviering wordt gehouden.

Voor de vieringen zijn er altijd boekjes aanwezig, die liggen op de tafel in de ontmoetingsruimte, wel met het vriendelijke verzoek ze op het eind van de viering weer terug te leggen in de Ontmoetingsruimte.

Viering in KONINGSVOORDE

Koningsvoorde ligt binnen onze parochiegrenzen en hoort dus bij de Parochie Lidwina Gerardus Majella.

Hier zijn de vieringen altijd op zaterdagavond om 19.00 uur in het atrium. Minstens 2 maal per maand werden de Eucharistieviering, verzorgd door pater Anton Mars van de paters Kapucijnen. Maar deze zijn verhuisd naar Breda. Op sommige weekenden wordt er een Emmausviering gehouden verzorgt door de heer Visser  of Hans Vugs. Ook hier worden we na de viering uitgenodigd om samen een kopje koffie of thee te drinken. Deze vieringen zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor bewoners van Steve Bikohof.

Emmausviering

Zoals u hebt kunnen lezen is er in huize Koningsvoorde regelmatig en in de kerk soms op zaterdag een Emmausviering. Wat verstaan wij hieronder: Onze Emmausvieringen zijn Woord-en Communiediensten, waarin een niet-priester voorgaat in gebed en verkondiging.

Waarom toch de naam Emmausviering:

We kijken dan in het evangelie. Na de dood van Jezus waren de leerlingen bedroefd en teleurgesteld. Twee van hen vertrokken uit Jeruzalem en gingen terug naar hun woonplaats Emmaus om hun oude beroep weer op te pakken. Onderweg kwam een derde persoon naast hen lopen – het was Jezus, maar zij herkenden Hem niet.-  Hij vroeg hen waarover ze met elkaar in gesprek waren. Kleopas nam het woord en zei: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet wat er deze dagen gebeurd is’? Onze Vriend en Meester is gevangen genomen en aan een kruis gestorven’. De vreemdeling begon te vertellen en verklaarde hen de Schriften over alles wat er gebeurd was met Jezus, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

In het dorp aangekomen wilde Jezus verder gaan, maar de leerlingen zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Samen gingen ze aan tafel en bij het breken van het Brood herkenden ze Jezus.

In dit verhaal zijn de elementen aanwezig die in de Woord-en Communiedienst gevierd worden: Het uitleggen van de Schriften in de Woorddienst en het breken van het Brood voor elkaar in de Communiedienst. Zo vieren wij dan onze verbondenheid met Jezus en met elkaar. En we willen elkaars verhaal beluisteren en zo een bemoediging kunnen bieden.

En noemen deze vieringen graag Emmausvieringen.

Wekelijkse aanbidding

Communicatie is een belangrijk begrip in onze samenleving. Communiceren, met elkaar spreken kan via taal, via gebaren, met het medium computer, facebook, Ipads,  en maak de rij maar langer, want elke dag worden er wel nieuwe communicatiemiddelen uitgevonden. Maar communiceren met God is nog vanouds her het bidden. Om te kunnen bidden moet je de stilte opzoeken, Jezus deed dat elke avond, wanneer Hij met zijn leerlingen gegeten en gedronken had, dan trok Hij zich terug in de stilte. Dan nam Hij de tijd om met zijn Vader in de hemel te praten.

Wij mensen van deze tijd hebben weinig met de stilte. Als mensen op de fiets zitten, als ze een wandeling gaan maken, op het werk, dan hebben ze heel vaak van die oortjes in, zodat ze de hele tijd maar muziek kunnen beluisteren en dan vaak nog wel erg hard. Stilte is voor de meeste mensen anno 2024 een taboe.

Bij de paters Trappisten, bij de zusters Trappistinnen, bij heel veel kloosters kloppen dagelijks mensen aan die zich enkele dagen of een week willen terugtrekken in de stilte. Het is dan een verademing.

Nu hoeven wij niet naar een of ander klooster te gaan.
Vanaf donderdag 1 december  2011 houden wij elke week tussen 16.00 uur en 17. 00 uur een aanbiddingsuur in de Piokapel; helaas is dit voorlopig niet meer!
Graag nodig ik u uit om met ons een uurtje, of een gedeelte van die tijd, zolang als u tijd hebt, even stil te zijn en onze gedachten en harten tot bij God te brengen.
Van harte aanbevolen, u hoeft er niet voor in te schrijven, maar een ieder is van harte welkom.

Hans Vugs, diaken-pastor

Bijzonder

Als voorbereiding op Kerstmis en Pasen worden er zowel in de Gerardus Majella kerk, als in Koningsvoorde een boeteviering gehouden. Deze begint op beide plaatsen om 19.00 uur. Voor de datum mag ik u verwijzen naar "de Brug" of naar de  mededelingen. 

In de meimaand en oktobermaand houden we in KONINGSVOORDE Mariavieringen, deze beginnen om 19.00 uur en vinden plaats in de hal.

Alle belangrijke kerkelijke feesten worden zowel in de parochiekerk, als wel in Koningsvoorde gevierd. Ook hier voor mag ik u verwijzen naar de Brug en naar de mededelingen.

In de maand mei wordt er in Koningsvoorde een viering gehouden rondom het sacrament van de laatste levensfase. Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd, ook de familieleden. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Deze viering is op een door de weekse dag en begint om 19.00 uur en vindt plaats in het restaurant. Ook hiervoor mag ik verwijzen naar de Brug en naar de mededelingen.

Voorgangers

Het pastorale team van de parochie "de Goede Herder" is verantwoordelijk voor alle nog bestaande kerken, met geen priester als eerste aanspreekpunt voor de Gerardus Majella.

Onze parochie heeft de beschikking over een emeritus diaken, die voor de hele parochie beschikbaar is. Daarnaast heeft de heer Visser zich beschikbaar gesteld om bij toerbeurt in Koningsvoorde de Emmausviering te verzorgen. 

Ook heeft emeritus pastoor A.Kennes zich beschikbaar gesteld om voor te gaan tijdens de eucharistievieringen in Koningsvoorde. Ik, diaken Hans Vugs, zal daar bij aanwezig zijn en assisteren. 

Avondwake

Elke uitvaart in onze parochie mag begonnen worden met een Avondwake. Deze kan plaatsvinden in de kerk of in Koningsvoorde. Dat is een samenkomen aan de vooravond van de uitvaart om samen over het leven van de gestorvene te praten, te bidden, herinneringen op te roepen en elkaar te bemoedigen. Na elke avondwake wordt u uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie en/of thee samen herinneringen op te halen en elkaar daar deelgenoot van te maken.

Kerken

De parochie de Goede Herder, lokatie  Gerardus Majella is een gemeenschap, die beschikt over een kerk aan de Wassenaerlaan 32 en een ruimte in het Verzorgingshuis Koningsvoorde, Generaal Smutslaan 208, te weten in de hal. In onze kerk beschikken we ook over een Piokapel, hier wordt op de zaterdagavond de wekelijkse eucharistieviering gehouden, op de tweede dinsdag is er in deze kapel de Piomorgen, we houden dan om 10.30 uur een Eucharistieviering en sluiten die af met een bedetocht naar Maria, waar we Maria groeten en eren. Daarna ontmoeten we elkaar in de ontmoetingsruimte voor een kopje koffie of thee.

Op elke eerste vrijdag is er in de Piokapel om 10.30 uur een Eucharistieviering, we bidden samen de litanie van het Heilig Hart en daarna worden we uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.

Acolieten

Wij hebben een aantal acolieten, dames en heren, die bij toerbeurt tijdens de vieringen assisteren. Zij verrichten diensten aan het altaar en alles wat er tijdens een viering moet gebeuren. Ook deze groep mag best uitgebreid worden met nieuwe leden. Voel je geroepen neem contact op met de administratie tel, (013) - 542 34 55

Lectorengroep

Wij hebben een aantal lectoren, dames en heren, die al sinds 1969 bij toerbeurt tijdens de vieringen assisteren. Zij verrichten diensten aan het altaar door de 1e lezing, de psalm, de voorbede en op zondag de aankondiging van de te zingen liedjes te doen. Het is de bedoeling dat iedereen 1 keer per maand aan de beurt komt, tenzij er een 5e weekend is. We oefenen iedere maand op donderdag om 19:00 uur, met uitzondering van de vakantiemaanden. Meestal de laatste donderdag van de maand, maar het kan ook de eerste donderdag zijn; dit is afhankelijk van de datum van het eerste weekend.

Ook deze groep mag best uitgebreid worden met nieuwe leden, zeker nu een persoon vanwege te drukke werkzaamheden, is afgehaakt. Voel je je aangesproken en wil je graag lezen voor een groter publiek, neem dan contact op met de administratie tel, (013) - 542 34 55