Contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u dit op de volgende manier doen:

Per telefoon

U kunt contact met ons opnemen elke wekdag tussen 9:00 en 12:00 uur

Via E-mail

Ook kunt u ons bereiken via ons e-mailadres info(at)hlgm.nl

Vragenformulier

Verder kunt u ons vragen en/of opmerkingen sturen via ons vragenformulier.

Doopformulier

Voor de ouders welke zich reeds voor een doop hebben aangemeld kunnen zij het doopformulier hier reeds invullen en wordt deze verzonden naar de administratie van de Parochie.

Ook kunt u het formulier downloaden en uitprinten. U kunt dit dan thuis invullen en wij verzoeken u dit dan mee te nemen naar de voorbereidingsavond.

1e communie 2025

aanmelden via https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-communie/.

Misintentieformulier

Voor misintentie kan men gebruik maken van het misintentieformulier, wij verzoeken u wel om dan per intentie één formulier op te sturen.

Kerkbijdrage

Wilt u een kerkbijdrageformulier invullen, dan kunt u hier het formulier downloaden en dan bij de parochie inleveren of opsturen naar 

Parochie De goede Herder locatie Gerardus Majella
t.a.v. Administratie
Wassenaerlaan 32
5021 VS TILBURG

Bankrelatie

PostgiroIBANNL94 INGB 0001 0688 20
RabobankIBANNL64 RABO 0171 2002 17
t.n.v. de Goede Herder lokatie Trouwlaan