Ziekenbezoek

Zieken uit onze parochie die bij ons bekend zijn worden door de mensen van de parochie, hetzij de diaken of medewerkers van de ziekenbezoekgroep, bezocht. Ook zij die in het ziekenhuis verblijven, in een verpleegtehuis of het Hospice. Vaak zijn mensen opgenomen maar wordt dit niet aan de pastor, of het secretariaat opgegeven. In dat geval zal er ook niemand van de parochie op bezoek komen. Geef indien u het op prijs stelt dat de diaken of iemand van de parochie u komt bezoeken dit even door.

Ziekencommunie

Wanneer u het op prijs stelt dat u de communie thuis ontvangt omdat u ziek bent of slecht ter been, laat dit dan even weten aan de pastor. Hij komt elke eerste vrijdag van de maand ’s middags de ziekencommunie thuis brengen. Als u Ons Heer op een andere dag wilt ontvangen dan kan dit ook. In alle gevallen even een telefoontje aan de pastor en we komen dan tot goede afspraken

Felicitaties

Graag wil ik u allen met uw verjaardag gelukwensen. Edoch dat is voor een persoon een onbegonnen taak. Daarom krijgen alle mensen die een kroonjaar vieren en dat zijn bij ons: 50 jaar, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 jaar en ouder, een felicitatiekaart. Het is geen voorgedrukte, maar aan allen wordt een handgeschreven felicitatie gestuurd. Deze worden in onze parochie rond gebracht. Bent u bij ons ingeschreven en woont u buiten onze parochiegrenzen, dan ontvangt u uw felicitatie per post. Hebt u een kroonjaar en krijgt u geen kaart, dan bent u in onze administratie niet bekend. Ook krijgen alle kinderen van 1 tot en met hun 12de leeftijd een felicitatie en ook alle 21 jarige worden door ons niet vergeten.

Koningsvoorde

Het appartementencomplex, annex zorgwooncentrum valt binnen onze parochiegrenzen en worden pastoraal door onze diaken met zijn medewerkers verzorgt. Elke zaterdagavond is er een viering in het restaurant van Koningsvoorde, hetzij een eucharistieviering, hetzij een Emmausviering. Zie voor deze viering onder het kopje vieringen.

Ook op andere data zijn er vieringen, ook daarvoor wordt u naar de andere link verwezen. Wilt u als bewoner van Koningsvoorde, Steve Bikohof, bezoek hebben van de diaken, meldt u dit dan even telefonisch. Ook in Koningsvoorde en Steve Bikohof wordt zo nodig de communie thuis gebracht.

In Koningsvoorde kunnen familieleden van overleden bewoners de Avondwake in het restaurant laten geschieden., Dit wordt verzorgd door de parochie. Wel moet u even contact opnemen met de diaken, die ook weer in overleg met Koningsvoorde, bepaalt of het door kan gaan. Indien het restaurant op dat moment bezet is, dan kan de avondwake niet in Koningsvoorde geschieden, maar wel in de parochiekerk.

Wij zijn steeds zoekende naar mensen die een helpende hand willen bieden in Koningsvoorde, om het restaurant voor de viering klaar te maken en op te ruimen, om mensen, die aan een rolstoel gebonden zijn, op te halen en naar de viering te brengen en nadien weer terug te brengen. Wanneer u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met de heer of mevrouw van Dongen tel. 013 - 544 16 65, zij kunnen u alle inlichtingen geven.

Koren

Onze parochie is nog in het bezit van een Dames koor en een Herenkoor, maar het aantal leden loopt snel terug!

Vandaar dat het dameskoor op de derde zondag zingt en 1 keer per maand in Koningsvoorde.

Bij speciale gelegenheden zingt  het gemengd koor en een aantal Heren ondersteunen bij de samenzang.

Uiteraard hebben al deze koren graag versterking. Komt u eens luisteren bij de repetitie neem dan contact op voor:

het Herenkoor met de heer P.Beekmans,  tel. 013 - 467 25 45

het Dameskoor met mevrouw S.v. Helvert,  tel. 013 - 543 42 73

Gastdames / Gastheren

Elke zondag na de Eucharistieviering, elke 2de dinsdag, elke eerste vrijdag en op feesten wordt er na de viering koffie en thee geschonken. We hebben daar een groep dames en heren voor, die op toerbeurt aanwezig zijn om deze mooie en vrolijke taak vervullen.

Maar misschien wordt het eentonig ook hier kunnen we nog al aardig wat handen gebruiken. Wilt u meer weten neem dan contact op met ons secretariaat.

Interieur verzorging

Wij hebben een prachtige kerk, met een aparte ontmoetingsruimte en secretariaat. Maar ja waar mensen komen en werken, daar moet ook schoon gemaakt worden. Op dit moment hebben we een enthousiaste groep dames, die het gehele gebouw, maandelijks en deels wekelijks schoonmaken. Maar we kunnen nog steeds nieuwe handen gebruiken, want ook bij ons geldt het gezegde: vele handen maken het werk licht.