Welkom

Traditie getrouw is dit een vereniging die al jaren na de heroprichting in 1943 de liturgische diensten opluistert in mening kerk in Tilburg en omstreken. De vereniging heeft zich geassocieerd aan de Gerardus Majella kerk wat de thuisbasis is. Door het jaar heen zijn er diverse momenten die het verenigingsjaar leuk en interessant maken voor de leden. Zo zijn er de diensten bij de liturgische momenten door het jaar en daarnaast allerlei samenwerkingsverbanden met andere koren en daarbij kun je denken aan allerlei concerten in de thuis sfeer en de korenfestivals door het jaar heen. Jaarlijks organiseren wij een kerstconcert in ons kerkgebouw om de gemeenschap in kerstsferen te brengen onder de deskundige leiding van onze dirigent Jo Adriaansen. Eens per jaar met Driekoningen gaan we deftig uitgedost door Tilburg en ver daarbuiten om voor goede doelen te zingen en dat doen we al 45 jaar om de traditie hoog te houden.

In een nieuwe samenstelling worden er huiskamer projecten bezocht en worden er Driekoningen gezangen ten gehore gebracht. Ook in huize Koningsvoorde worden wij verwacht om ook ons steentje bij te dragen aan het kerstgevoel. Iedereen geniet van prachtige liederen die dan ten gehore worden gebracht. Laat in de avond komen we weer bijeen in de ontmoetingsruimte van de kerk om nog even na te praten onder het genot een lekkere kop erwtensoep.

De opbrengst van hun inspanningen worden dan geteld en afgedragen aan het goede doel waarvoor men dan heeft gezongen. Zo helpen wij organisaties met geplande projecten die dan voltooid kunnen worden, hopen we.

Historie Zangkoor Trouwlaan

Over de beginjaren van het kerkkoor tot aan de heroprichting in 1943 is niet veel bekend. Wel weten we dat op 6 mei 1923 de Gerardus Majellakerk aan de Wassenaerlaan in Tilburg werd ingewijd. Een gelegenheidskoor o.l.v. Frater Embertus zong een driestemmige mis van Perosi, op harmonium begeleidt door Frater Engelbertus. Om de koorzang op een hoger plan te brengen werd kort na de opening van de kerk in Tilburg de Korenbond “St. Dionysius” opgericht. Een bond van R.K. Kerkkoren in het dekenaat Tilburg. Het doel van de bond was: “verhoging van het geestelijke en muzikale peil van de kerkzangers”. Op het hoogtepunt had Tilburg 21 parochiekerken, met evenveel koren. Na het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) maakte het Gregoriaans plaats voor meer wereldlijke muziek, waardoor ook optredens elders mogelijk waren. Gedurende de jaren 70 van de 20e eeuw kwam er een kentering. De ontkerkelijking leidde ertoe dat vele parochies werden samengevoegd. Na de fusie van de kerken in Tilburg-Zuid, tot één grote parochie, stond de Gerardus Majellakerk op de nominatie voor sluiting. Dankzij de grote inspanningen van de parochie heeft men de kerk weten te behouden.

Het zangkoor Trouwlaan telt op dit moment ca. 20 leden, die elke vrijdagavond repeteren in de ontmoetingsruimte van de kerk. Per jaar worden er ca. 50 uitvoeringen gegeven. Hieronder vallen ook de concerten i.s.m. het vrouwenkoor van de kerk ‘Sursum Corda” en het “Mannenkoor 1001” uit Gilze. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Jo Adriaansen met als organist Wick van Puijenbroek. In september wordt elk jaar de zgn. Ziekendag georganiseerd door het Actie Comité Trouwlaan. De zieken, eenzame en nooddruftige uit de wijk gaan dan een dagje op stap met een aantal koorleden en andere vrijwilligers. In januari vindt het traditionele Driekoningen zingen plaats. Het koor treedt dan op in Tilburg en omgeving bij bedrijven en particulieren en halen geld op voor een goed doel.