Formulier voor doopgegevens


Gewenste doopdag

Gegevens van de dopeling

Indien niet van toepassing, vul "nvt" in.
Gegevens van de vader
Gegevens van de moeder
AdresBurgelijke stand
Peter en Meter
Eventuele andere kinderen

1e kind

2e kind

3e kind