Een parochie waar veel tot stand kan komen

Soms lijkt de wereld zo snel te veranderen
dat ze ons vreemd voorkomt.
Onzekerheid en angsten loeren om de hoek
maar ook nieuwe kansen en mogelijkheden.

Onze kerk wil en kan daarin van betekenis zijn,
voor wat 'christen zijn' in de praktijk betekent:
Een bemoedigende leidraad
met bezieling, hoop en vertrouwen.
Een plek om je thuis te voelen
voor bezinning en gebed.

Een geloofsgemeenschap van vreugde en verdriet
waar mensen zich om elkaar bekommeren.
Een gemeenschap die steunt op de vele vrijwilligers,
op mensen die actief zijn voor en in onze kerk.
Een parochie waar veel mogelijk is.

U bent van harte uitgenodigd!

Beleidsplan parochie de Goede Herder; klik hier!

Voor belangstellenden van de toekomstvisie!

Onze visie

Wij zijn (willen zijn) een gemeenschap waarin wij met elkaar verbonden zijn, omdat we allen geloven in Jezus als de weg, als de manier waarop een mens kan leven en zo God kan ontmoeten.

Het levensverhaal van Jezus is voor ons de inspiratiebron. Wij komen bij elkaar ieder met haar/zijn verhaal. In een sfeer van vertrouwen en respect voor elkaar kunnen deze verhalen een plaats krijgen in en buiten de liturgische vieringen.

Naast ruimte voor respectvol omgaan met elkaars verschillen zullen wij in onze bijeenkomsten elkaar steunen en bemoedigen. We streven dus naar een gemeenschap waar het goed leven is. Ons eigen levensverhaal leggen we naast het levensverhaal van Jezus van Nazareth, dat ons wordt aangereikt in de Bijbel. Het inspireert ons om samen met hem op weg te gaan, zijn leven te gedenken en zijn idealen waar te maken.

We willen als parochie niet louter op elkaar betrokken zijn, maar open staan en ons verantwoordelijk weten voor de wereld om ons heen.