Historie Lidwina parochie

In 1950 werd aan Frans Tilman, kapelaan van de parochie Noordhoek, de opdracht gegeven om een nieuwe parochie te beginnen in Oerle.  Mgr. Mutsaers vroeg aan de parochianen van Korvel, Trouwlaan en H. Familie om een gedeelte van hun parochie hier voor af te staan. Natuurlijk moest er een kerk gebouwd worden. Niet te groot, maar met mogelijkheden voor uitbreiding wanneer de wijk zich zou uitbreiden aan de overkant van de Ringbaan- Zuid. Niet te groot, maar wel 700 tot 1000 zitplaatsen. In mei 1951 lees je in de Tilburgse Courant een artikeltje over ‘Een witte kerk in een groene wijk’.

Pastoor Tilman weet op allerlei manieren geld bij elkaar te verzamelen: een bridge-drive voor een glas-in-loodraam, een schenking van K.A.J. Noordhoek, oud papier verzamelen, steentjesactie en een gift met Sint-Nicolaas met als motto: ‘Op surpriseavond is het mooiste werk, een steentje voor de Lidwinakerk'. De Canisiusschool spaart voor een ciborie en kerkloper. De stichting kerkenbouw doneert een groot bedrag en ook het bisdom ondersteunt de bouw. Op 9 maart 1952 wordt de eerste steen gelegd. Op 21 september 1952 komt Mgr. Mutsaers naar Tilburg om daags daarna de Lidwinakerk te consacreren. Allerlei feestelijkheden voor de parochianen accentueren deze bijzondere gebeurtenis.

Er wordt hard gewerkt in de parochie: Jaarlijks een levende kerststal met kerstspel op het kerkplein, bijzondere aandacht aan het ziekentriduüm en het feest van Lidwina, Pastoor Tilman met twee kapelaans staan de parochianen bij. Doop, huwelijk, ziekte en overlijden, catechese op school en jeugdwerk; alles krijgt aandacht. 

Eind jaren zeventig wordt samenwerking gezocht met Korvel en de Trouwlaan rond de catechese voor doopouders, eerste communie en vormsel.

In 1982 vertrekt pastoor Tilman en wordt opgevolgd door Pastoor Wim van Krey. Na 6 jaar wordt deze laatste pastoor Kapucijn en gaat de parochie verder onder leiding van pastoraal werker J. van de Sman, bijgestaan door pater Toon Gerritse OFMkap en later door Rudolf Klaus OSFS.

De pastorie wordt verkocht en het kerkgebouw verbouwd. Een vergader- en ontmoetingsruimte geven mogelijkheden voor meer activiteiten, evenals de ‘Den Til’ in de kelder.

Veel parochianen hebben zich in de loop van de jaren ingezet en taken overgenomen die voorheen door de pastoor gedaan werden. In 2001 is pater Rudolf overleden en wordt diaken Hans Vugs benoemd. De samenwerking met de parochie Gerardus Majella was al enkele jaren op gang. Per 1 januari 2002 is Lidwina opgeheven en samen met de Gerardus Majella is de nieuwe parochie Lidwina Gerardus Majella ontstaan. De witte kerk is er dan nog en we vieren in september 2002 haar vijftig jarig bestaan.

Maar een jaar later besluit het parochiebestuur om sluiting van de kerk in het vooruitzicht te stellen. Op 9 januari 2005 vieren we voor het laatst eucharistie en gaan de deuren dicht. Nadien wordt alles leeggeruimd en uiteindelijk het geheel verkocht en gesloopt. De klok, de engelenramen, het Lidwinapaneel en een oorkonde van de bouw zijn blijvende herinneringen, nu aangebracht in de Gerardus Majellakerk.

Lidwina paneel (Ernst Voorhoeve, 1900 - 1966)

Onderstaand ziet u het Lidwinapaneel gemaakt door Ernst Voorhoeve in de loop van 1952. De definitieve opdracht voor het maken van dit paneel is aan Ernst Voorhoeve gegeven op 18 april 1952.

Hieronder ziet u details van het linker en rechter gedeelte van het paneel. Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting te zien in een apart venster op uw scherm.

De foto's zijn gemaakt, eind januari 2010, door Hans Bodewes.

Details van het Lidwinapaneel