Onze kerk bestaat meer dan 90 jaar

Lees meer over de geschiedenis

Simone van Helvert onderscheiden met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice .

Op 16 september 2018 hebben we in een goed gevulde Gerardus Majella kerk het 55 jarig jubileum gevierd. In een plechtige eucharistieviering zongen de dames onder andere liederen en de meerstemmige mis van Battman Aan het einde van de viering werden Simone van Helvert, Joke Bertens en Betsie Ebbing door Diaken Hans Vugs naar voren geroepen. Namens alle leden van het dameskoor werd Simone onderscheiden met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Zij is 28 jaar bij het dameskoor waarvan zij 25 jaar de functie van secretaris heeft vervuld. Daarna was er gelegenheid tot feliciteren en het nuttigen van een heerlijk stukje taart.

Ria van den Hout onderscheiden door de Paus

Ria van den Hout werd door Hr Hans Vugs onderscheiden met Pauselijke Pro Ecclesia et Pontifice voor het vele werk wat zij voor de parochie Gerardus Majella verzet. Pater Ed van de Berge had hiertoe de aanzet gegeven. Ze is koster (ook bij uitvaarten), lector, acoliet en actief werkzaam bij de Vincentiusvereniging. Onder toeziend oog van haar familie en andere belangstellenden werd ze, tot haar eigen verbazing, in de bloemetjes gezet. Ze had dit niet verwacht, maar 'haar dag kon niet meer stuk' zei Ria.