Onze kerk bestaat meer dan 90 jaar

Lees meer over de geschiedenis

Zondag 7 juni 2020: Feest van de Drie-eenheid

Feest van de Drie-eenheid

Jezus en Nikodemus zijn met elkaar in gesprek. Nikodemus hoort bij de Farizeeërs. Zij hebben een hekel aan Jezus. Ze geloven niet dat Hij de Zoon van God is. En ze vinden het helemaal niet leuk dat de mensen meer naar Jezus luisteren dan naar hen. Want zij vinden zichzelf geweldig knap en geleerd. Zij denken dat ze alles over God en de bijbel weten. Jezus laat hen zien dat dit niet zo is. En Hij laat ze ook voelen en merken dat zij niet leven zoals God het wil. Je snapt wel hoe boos en kwaad de Farizeeërs daarom zijn! Nikodemus gelooft wél in Jezus. 0, wat wil hij graag met Hem praten. Maar hij durft niet. Want de andere Farizeeërs vinden dat zeker niet goed. Daarom gaat hij 's nachts naar Jezus. Als niemand hem ziet. Jezus vertelt hem dat iedereen die gelooft in God blijft leven na de dood. Dat belooft God ons. Daarom wordt Jezus met Kerstmis geboren. Want Hij zal ons helpen. Hij geeft goede voorbeelden en verhalen om van te leren. En sterft voor ons aan het kruis. Nikodemus voelt en merkt hoeveel Jezus van Zijn Vader houdt. Door Wie houdt Jezus zoveel van God? Door Wie houden ook wij van God? Door God de heilige Geest. Door Zijn hulp. Zie je dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest heel dicht bij elkaar horen. Zij houden zoveel van elkaar dat ze er EEN door zijn. God is DRIE: Vader, Zoon en Geest, en toch ook EEN God. Misschien zeg je nu: "Ja, maar dat snap ik niet." Dat is niet erg. Want dat snapt geen mens. Ik ook niet. We weten dat God DRIE en EEN is, maar we begrijpen het niet.

 

Tot Zondag